head> архитект, архитектурно проектиране на сгради YGA архитекти- архитектурно студио осъществява архитектурно проектиране, цялостно проектиране на сгради

ENGLISH

YGA Йорданка Георгиева Архитектс е архитектурно бюро в България проектира жилищни сгради ,обществени сгради, градоустройство, хотели, ресторанти, казина, индустриални сгради, специализира изработката на интериорни проекти на сгради проектирне на логистични центрове, Складови бази, търговски сентрове и Молове със световен клас дизайн. Много от проектите се отличават с ясно разбиране на архитектурните стилове и създаване на особен чар на сградите независимо в какъв стил са те. международения опит качествено отличава с професионализъм, новаторски идеи и работа в големи мащаби . Йорданка Георгиева Архитектс проектира ваканционни селища, хотели по нашето Черноморие: в Каварна, Балчик, Свети Влас, С.Медово, Несебър, Равда, Бургас и Созопол, също жилищни комплекси, еднофамилни къщи и обществени сгради в София, Банкя, Русе, Казънлък, Севлиево.

Проектите ни се отличават с ярък архитектурен дизайн в различни видове стил. Имаме международен опит в проектирането, което качествено ни отличава с професионализъм, новаторски идеи в естериорните и интериорни решения.

 
   

Световен клас Архитектура и Интериорен Дизайн

Много от проектите се отличават с ясно разбиране на архитектурните стилове и създаване на особен чар на сградите независимо в какъв стил са те.

международения опит качествено ни отличава с професионализъм, новаторски идеи и работа в големи мащаб

ще откриете професионалист, коректен и надежден бизнес партньор, готов да отговори на Вашите изисквания и да работи в името на едно ползотворно сътрудничество.
Решенията които предлага се структурират в следните направления:

" Комплексно проучване и проектиране на:

o Жилищни сгради, Хотели, Еднофамилни къщи
o Офис и административни сгради, обществени сгради-казина, шопинг центрове, молове, ресторанти, сватбени салони
o Промишлени сгради-производствени бази и складове
o Газостанции и бензиностанции
o Други

o Преустройства, реконструкции и саниране на съществуващи сгради
oИнтериор и обзавеждане

o Изготвяне на инвестиционни и строителни експертизи и консултации
o Проекти за организация и изпълнение на строителството
oЗаснемане за узаконяване
o Управление на проекти
oАвторски надзор
o Технически и инвеститорски контрол

YGA архитекти е архитектурно студио с многогодишен опит  в архитектурното проектиране. Предлага  цялостно проектиране на сгради, което включва всички специалности по части Архитектура,Конструкции, ВиК; Електро, Енергийна ефективност , Геодезия , Вертикална планировка, ПБЗ ,проект за безопасност и здраве,част ПБ ,Пожарна, аварийна безопасност, ОВК ,Отопление, вентилация, климатизация, газификация; Паркоустройство,  Благоустройство ,Озеленяване,Технология за хранителни, производствени, медицински  сгради, Пожарогасене,Пожароизвестяване, Пътно строителство.
YGA архитекти- архитектурно студио  е с водещ проектант архитект Йорданка Георгиева която има богат международен опит в проектирането на сгради.

Архитектурно проектиране съдържа проектиране на сгради, проектиране на разпределения в план по всичките етажи и обзавеждане, разрези през различни части на сградата, фасади със съответните размери и котировки според архитектурната нормативна база на наредба 7 и Закона за Устройство на територията.
Като водещо архитектурно бюро YGA архитекти  предлага архитектурното проектиране с уникален архитектурен стил подходящ за всеки отделен случай съобразен със възможностите на  заобикалящата го среда.

Архитект Йорданка Георгиева е популярна с нейният изключителен международен опит  в проектиране на сгради, визия и поглед по отношение функционалното разпределение и визия на сградите. Архитектурно бюро YGA архитекти  предлага нетрадиционни решения за всички отделни сгради.

Архитектурно студио YGA архитекти  винаги предлага уникална  архитектура  и проектиране на сгради с високо качество  в необходимите срокове.

Като водещ проектант архитект Йорданка Георгиева е лидер и работи с екип от специалисти , които предлагат проектантски услуги на световно ниво обслужвайки инвеститори от страната и чужбина, за разлика от повечето архитектурни фирми позоваващи се най вече само от опита си в България, който е доста ограничен.

Само специалист,  който е проектирал извън пределите на страната и най вече във високо развити страни като САЩ, Арабските страни- Кувейт, Катар, Обединените арабски емирства- Дубай, Абу Даби, Оман и страните от Западна Европа, както и Русия и Китай може да прозре мащаба и възможностите на архитектурното проектиране в наши дни, в ерата на високо развитите технологии.

Един такъв нов поглед и опит е безценен за един проектант, който прогресивно виждайки напред новите тенденции и възможностите на строителните материали, може да предостави уникален проектантски продукт.

Като водещо архитектурно студио YGA разработва план с определеният инвеститор за постигане на най адекватното проектиране на сгради, винаги стремейки се да предложи забележителна архитектура със специфична визия, подходяща за определения терен и околна среда.

Много архитектурни фирми  изчерпват своите услуги до начертаването на сгради, като виждат само архитектурната част на нещата и обикновено не се интересуват на идейна фаза от връзката с другите специалности.

Един добър проектант  на сграда- архитект още на идейна фаза трябва съвместно да работи с останалите специалности и най вече да върви ръка с ръка с конструктура- строителен инженер, вик и Ел специалист още в началото на своята идея. Настъпиха много промени в нормативните , както по отношение устойчивостта на сградите във връзка със земетръсните изисквания, така и нормативите на Евро кодовете, за това е нужен опитен строителен инженер.

Всеки проектант на сграда е нужно да познава в детайли нормативната база, нещо на което ние като архитекти и инженери държим много.Не всички архитектурни фирми  са в състояние да отговорят на нуждите на даден инвеститор понеже не разполагат с определената софтуерна и хардуерна възможност и освен това познания в чисто проектантски аспект. Познанията се натрупват с многогодишна практика в различните части на инвестиционното проектиране.

Нашата архитектура в София както и в други части на страната се отличава с коренно различна концепция и подход от масовата сграда останала като традиция от ерата на социализма.

 Като архитекти в Бургас, архитекти в Пловдив, архитекти в София можем да твърдим, че всяка сграда трябва да има уникална визия и да е съобразена със спецификата на градската среда съответстваща на района. Една визия е подходяща да има сграда по нашето Черноморие и съвсем друга в столицата София, Пловдив или друг по малък град в страната.

Не всички проектирани сгради, които ни заобикалят се славят с някакъв определен архитектурен стил. Много от тях представляват сглобена еклектика от стилове, някои от които са абсолютно несъвместими. Ето за това архитектурата на някои сгради просто не се получава нито като стил, нито като замисъл, нита като пропорция. Те стоят чужди на градската среда и човек като ги гледа има чувството, че не са на мястото си.

Не всеки инвеститор има ясна визия за това в какъв архитектурен стил желае да бъде неговата сграда. Тогава на помощ идва архитект, който да му предложи един, а понякога и няколко варианта на проекта. Именно архитекта, но разбира се с подкрепата и насоката на инвеститора трябва да реши архитектурният стил на новата сграда, неговите характерни елементи, които идват с точно този архитектурен стил.
Истината обаче, че доста малка част от проектантите имат задълбочени знания, точно какви елементи идват с определения архитектурен стил и точно от там идва проблемът с еклектиката, където някои проектанти смесват онова, което не трябва да се смесва.
Не сте ли чували изказвания на минувачи по отношение на някоя новопостроена сграда. „ Олеле, какъв кич!” , но кое всъщност го прави кичозното е въпроса? Кича идва точно от смесването на стилове по непоносим начин, при което новата сграда е станала или много натрупана или много постна, без детайл, без център на композицията, без нищо, поради тази причина сградата стои в едно пространство като някаква сива, незабележима бетонна маса, без характер, без запомняща се визия поради което тя остава бездушна, като нещо на което не му е там мястото.

За това един архитект, проектант, дизайнер трябва много подробно до обследва заобикалящата среда на новата сграда и ясно да прецени, архитектурния стил, масирането на сградата, композицията, архитектурният език и цветовата комбинация на фасадата. Всичко това като баланс се добива с практиката, с годините в които един архитект се сблъсква многократно с множество проблеми и така в работата си той израства и добива опит в проектирането и възможните проблеми които могат да произтекат от него.

Като проектанти с множество награди, като една от тях е и Сграда на Годината, Фасада на годината, Архитект на годината, можем да заявим,  че с нещо нашите сгради се отличават от множеството,  поради нашата ясна визия как точно сградата трябва да изглежда. Някои от нашите постижения са били публикувани в „Строителство градът”.

Истината е, че за да привлечем инвестиции в България и да постигнем успешни инвестиции и строителство във всички негови отдели, като строителство на жилищни сгради, строителство на обществени сгради, ние трябва да предложим друго качество проектанти и определено да дадем зелена светлина на онези от тях, които са добили опит в чужбина и могат да допринесат със своят опит в България. Тогава ще можем да предложим съвсем нов клас сгради, които да отговарят на световните тенденции и търсения на чуждестранния инвеститор.

Инвестиции в България могат да се привлекат, ако възвръщаемостта на инвестицията достигне 10 % на година. Това е нещо, което очакват инвестиционните ни партньори от чужбина. Тогава вкараните инвестиции в имоти ще постигнат нужните нива и това ще задвижи всички други колела на икономиката ни. Така че ключов момент за привличане на инвестиции в недвижими имоти са осигуряването на подходящи условия и благоприятна икономическа среда.

Пример за успешна инвестиция щеше да бъде сградата „Златен век” в София, която освен всичко друго предлагаше и иновативни решения във връзка с осигуряване на безплатно електричество, както за общите части така и за частните домове. Бе разработена технология на принципа на магнитния генератор, който можеше да осигури неограничена електроенергия. Сградата „Златен век” щеше да бъде образец и първата сграда в света, която ползва такъв източник на енергия и това наистина щеше да бъде революционно. Във всеки случай инвестиции в имоти не се получават на случаен принцип, след като в сградата „Златен век” бяха закупили имоти хора от елита на страната, които разбираха уникалността на проекта и неговата значимост.

При строителство срещу обезщетение, какъвто беше случая със сградата „Златен век”, често възниква въпроса,  какъв е процента на обезщетение в случай, че възникнат проблеми както възникнаха със сградата „Златен век” и не може да се постигнат обещаният обем сграда, тогава какво получават собствениците на земята, които вече са прехвърлили суперфицията на земята по време на строителството от инвеститора?

Често като например във вестник "Строител", ще намерите в отдел строителство и ремонти обяви за инвестиции в имоти, които разчитат на  един идеен проект и евентуално една 3D визуализация. Истината е, че в наши дни инвеститора, строителя трябва да предложи завършено копие на проект с пълната му техническа документация, за да може да е  сигурен, че има съответствие по всичките му инженерни части и да гарантира успешно започване на обекта без изненади в конструктивно отношение например.

Строителство срещу обезщетение трябва да гарантира на собственика на земята справедлив дял от разгънатата застроена площ от сградата понеже той обикновено я прехвърля още по време на строителство.

Изобщо разгръщането на инвестиции и строителство и по точно стимулирането на инвестиции в България включително и в случая при строителство срещу обезщетение, трябва да стане приоритет на държавно ниво, за да се стимулират и всички други сателитни отрасли свързани със строителството като например производството на мебели, паркет, текстил за мебели, мокети и прочие.

Строителството е бил винаги водещ икономически бранш във всяка една развита икономика и за това той трябва да бъде стимулиран за се развива обществото като цяло. Затова задружно проектанти- архитекти и инженери, строители и инвеститори трябва да се подкрепяме и застанем зад една единна визия за бъдещото привличане  на инвестиции в България.

Като цяло на инвестиции в недвижими имоти трябва да се дава приоритет пред другите видове инвестиции.
Всички инвестиции и строителство трябва да имат ясна планова концепция за развитие за следващите 5 и дори 10 години.
Разбира се за да се привличат инвестиции и да се осъществи изобщо строителство, трябва да се предложи качествено нова архитектура на сгради в България, която да отговаря на последните архитектурни тенденции,  както и на всички иновации по отношение на нулевата енергийна ефективност в сградите.

Архитектурно бюро YGA-архитекти  предлага ново поколение  проектантски услуги, предлага цялостно проектиране, обследване по всички инженерни части, интериор, визуализация, презентация пред инвеститорите и за техните клиенти.
Много от нашите проекти са представени в  „Строителство градът“, както и нашите номинации и награди са отразени в „Строителство градът“.

Качеството в строителство в България е другият проблем, за който ще говорим.
Предлагане на адекватно качество особено за чуждестранни инвеститори е ключово за привличане на инвестиции в България.

Строителство на ваканционни имоти и хотели покрай нашето Черноморие привлече в последните 10 години инвестиции от Русия. След 2014-2015 година обаче след въвеждането на европейските санкции срещу Русия, строителство и ремонти продължи да се осъществява основно в София, Пловдив, Варна и Бургас, където и цените на метър квадратен са много по високи отколкото в останалите по малки градове.

Въпреки всичко нашето наблюдение като проектанти е, че строителство има  и в други по малки градове като Кърджали и Хасково, Велико Търново, Русе, но разбира се там всичко е в много по малки мащаби.

Като цяло в последно време има засилване по отношение на строителство на къщи
в близост до София и по големите градове. Този сектор от жилищното строителство бе пренебрегнат през последните години на фона на жилищното строителство основно на средно етажни и високоетажни кооперации. В наши дни се търсят вече много по големи и изискани къщи от българи от страната и живеещи извън нея.

 Стремежът на българският собственик на жилище е да се доближи максимално до европейските страни, също страните отвъд океана като САЩ и Канада,  в които е живял. Завръщайки се в България той търси подобен комфорт и има определени очаквания за своя български нов имот.

В този ред на мисли сме убедени, че все повече селища с къщи в комплекси от затворен вид ще проектираме, защото в тях се създава едно общество- комюнити, където хората се познават, децата играят заедно и по този начин създават едно самостоятелно общество, което се радва на други привилегии като например частен басейн, малко езеро, по голяма връзка с природата и най важното от всичко бърза и лесна евакуация ако се наложи да се напусне къщата в случай на земетресение и пожар.

Собствениците на къщи обаче трябва да имат предвид, че една къща изисква много повече поддръжка от един апартамент и при къщата често се налага ново строителство и ремонти, било то за разширяване на къщата, преустройства или просто ремонт на протекъл покрив.
От нашите проучвания установихме например, че поддръжката на една едноетажна къща е много по голяма отколкото на двуетажна със същата квадратура. Това се получава така понеже двуетажната къща има много по малка площ за покрив отколкото едноетажната и от там произтичат по малките разходи за поддръжка във времето.

Като проектанти ние сме длъжни да предложим на своят клиент възможно най добрият вариант на планиране на къща, в който той да има минимални разходи за поддръжка.

Продължаваме да твърдим , че очакваме строителство на къщи да продължи да се развива бурно като продукт, който ще става все по атрактивен сред претоварените високо етажни градски структури, където буквално е скъсана връзката с природата.

Наличието на все по добри пътища, инфраструктура в страната ще благоприятства за развитие  на строителство на къщи, понеже чрез удобните пътища ще може да се стига много бързо до тях.

Скоро разглеждахме във вестник Строител реклама за средно етажно строителство, което граничеше в един комплекс със множество къщи- тип таунхомс и такива свободно стоящи еднофамилни вили. Така че строителство на къщи ще продължи да се налага като желан продукт и все по голям дял от градското население ще започне да се ориентира към затворен тип комплекси с къщи с охрана, басейн и места за рекреация.

Като проектанти които са работили в чужбина имаме изключително богат опит в проектирането на къщи, вили, имения където площта на една такава къща може да достигне от 1000 до 2000 м2 разгъната площ- тя просто става едно значително имение.

Искрено вярваме в новите технологии и иновациите, които следим от близо и прилагаме в нашите проекти.

Имате проект, имате идея или нямате идея за вашата сграда,

Свържете се на нас!

YGA-ARCHITECTS