YGA-BLOG-по въпроси за архитектурата и строителството, нормите за проектиране, избора на архитект, архитектурно бюро

Как да разбера какво да остроя в моят парцел?

ENGLISH

YGA-АРХИТЕКТУРЕН БЛОГ

Как да разбера какво и как мога да построя на моят парцел?

Често собствениците на парцели се сбълъскват с въпроса какво могат да построят на своя парцел.
Първото което трябва да направим е да погледнем скицата на парцела.

Върху скица на имота може да се нанесат отстоянията навътре от границите му  по 3 м отстрани, 5 м откъм дъното и  3 м. откъм улицата  за и да се види какво  остава като място за строителство. От доста съществено значение ще е и формата на парцела. В една тясна "лента" или граници с много чупки трудно ще проектира  къща поради малкото разстояние което остава.

Нека не забравяме,  че има и изисквания за минимална площ и минимална дължина на лицето към улицата.Минималните са 300 м2 и 15 м лице на парцела.Винаги се консултирайте със проектант специалист още в самото начало на инвестиционното ви намерение, понеже може да попаднете в  кошмарна ситуация от гледна точка на собствеността и възможностите на проекта.
Ако имате лице към улицата над 15м, то може да се стои сграда в този парцел.
Другото ограничение са отстоянията от съседите, като ако строите на границата на парцела си е нужно нотариално съгласие от съседа - дори това да е вашият брат.

При парцел от 310 м2 ще трябва да строите на "калкан". Отстоянията от странична регулация са 3 метра, от дъно 5 метра а през улица 0,3 или 5 метра (по усмотрение на общината). В ЗУТ си е описано  че при основно застрояване се  строи или на калкан  на парцел УПИ с вече одобрен ПУП/съгласие от съседа или на отстояния (3 ,4 метра или 1/3H). Към дъно основното застрояване винаги е с отстояние.

Искам да уточня за някои клиенти инвеститори, че тротоара е тип настилка и няма никакво отношение към меренето на отстояния.Отстояние се мери от регулационна линия, която е граница на имот и тя се определя с помощта на геодезист, който идва и точно замерва и ви показва точките, които са границата на парцела.Ако тротоара е вътре във вашият имот се брои за отстояние. Ако е в уличната регулация не се брои.

:

 

Какво може да се строи в даден парцел е ясно от градоустройствения план. За целта отидете в общината и вижте за какво е отреден вашият парцел, поискайте копие от плана за вашият парцел и с това копие отидете на срещата с архитекта за последно уточняване какво точно там може да се строи.  Копие от него се издава от общината при поискване от собственика (и плащане на съответна такса).

 

ИМАТЕ ОЩЕ ВЪПРОСИ?

ЕТО ЛИНК И КЪМ ДРУГИТЕ АРХИТЕКТУРНИ СТАТИИ

 

Ако за населеното място няма изготвен градоустройствен план, допустимото застрояване се определя с виза от главния архитект върху скица на имота.

Искам да уточня че има значение дали имот (парцела) е примерно 620 кв.м. и е на
двама съсобственици, или са два отделни имота по 310 кв.м.
Правилата в двата случая са различни. Ако имотът е съсобствен, за строежа трябва да имате отстъпено право на строеж от останалите собственици.
В случай на обтегнати отношения трябва на намерите точен подход за решение на проблема. Реалната делба не винаги е възможна (има ограничения за минимални
размери), а делбата може да намали и без това малкото място за строеж.

При вилните зони, вместо отстоянията 3м от странична граница
и 5м от дъното, се изискват съответно 4м и 6м.

 


В един имот може да има две постройки, като разстоянието между тях
не трябва да е по-малко от височината на по-високата или височината на двете сгради се събира и се дели на две.
Пример: едната постройка е 10 м висока втората е 7 метра височина-
Общо 10 м + 7 м= 17 м делено на 2= 8,5 м2 трябва да бъде разстоянието между сградите.

Ако имотът е съсобствен тоест двете сгради са в общо УПИ, за строежа трябва да имате отстъпено право на строеж от останалите собственици.
В такъв случай  трябва да поддържате добри отношения със съседите в това УПИ, защото трябва да строите заедно. Нито един от вас не може да строи по отделно и без разрешението на съседа от съседната сграда. Дори да става въпрос са преустройства и несъществени промени.

 


Реалната делба не винаги е възможна (има ограничения за минимални
размери мин 300 м2 за УПИ), при това при делбата може да намали и без това малкото място за строеж. Така че, не препоръчвам нарязването на УПИ на маломерни парцели понеже като стане въпрос за строителство, строителя отново ще трябва да обедини двата парцела за да се получи прилична като обем сграда с която се оправдава неговото инвестиционно намерение.

Питали се ме често за разликата при вилните зони, при тях вместо отстоянията 3м от странична граница и 5м от дъното, се изискват съответно 4м и 6м.
Освен това двете сгради заедно не трябва да надвишават определената плътност за застрояване (определена в градоустройствения план), варира от 40% до 60% от площта на имота. При 40% плътност например, двете сгради заедно не бива да заемат повече от: 40% от земята.


 

Заключение


Ако делим урегулиран поземлен имот-УПИ (това ще рече, че имотът е в регулация) трябва да се съобразим с минималните изисквания за площ, установени от закона в зависимост от това къде се намира УПИ-то.
Минимални размери на УПИ:
- в градовете – най-малко 14 м. лице и 300 кв.м повърхност;
- в курортните населени места и селищни образувания и в курортните зони на населените места – най-малко 16 м. лице и 500 кв.м повърхност;
- във вилните зони – най-малко 18 м. лице и 600 кв.м повърхност;
- в селата или частите от тях с преобладаващ равнинен терен – най-малко 16 м. лице и 500 кв.м повърхност, а при специфични теренни и стопански условия, както и на главни улици – най-малко 14 м. лице и 300 кв.м повърхност;

 

 

 

Надявам се, че съм била полезна с тези уточнения по отношение на възможностите за проектиране на отделните видове парцели.


При нужда от консултация обадете ни се на 0878 793069.
Арх. Йорданка Георгиева
YGA АРХИТЕКТС

Имате парцел, нужен ви е проектант
Свържете се с нас!
Email:yordanka2007@abv.bg

     
 

МОЖЕМ ДА РЕАЛИЗИРАМЕ ВАШАТА ИДЕЯ ЗА ВАШАТА СГРАДАТА!

НЯМА МАЛЪК ПРОЕКТ ЗА НАС!

ЩЕ БЪДЕМ С ВАС В ПРОЦЕСА НА ПРОЕКТИРАНЕ ОТ НАЧАЛОТО ДО КРАЯ!

ВИНАГИ ТЪРСИМ НАЙ ДОБРОТО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯТ ПАРЦЕЛ!

 
     
  ИМАТЕ ОЩЕ ВЪПРОСИ? ЕТО ЛИНК И КЪМ ДРУГИТЕ АРХИТЕКТУРНИ СТАТИИ