YGA-BLOG-по въпроси за архитектурата и строителството, нормите за проестиране, избора на архитект, архитектурно бюро.Кой да бъде вашият архитект базирано на интервю от ваша страна със задаване на адекватни въпроси свързани с вашият проект

ENGLISH

YGA-АРХИТЕКТУРЕН БЛОГ

Какви са етапите за проектиране и какво да очаквам от проектанта?

Първата стъпка към здравата, функционална и красива сграда е добрият проект. Той трябва да е съобразен с възможностите на парцела, целите, за които ще се използва сградата, желанието на инвеститора. Работата ни е базирана на тези принципи. Затова отделяме необходимото време и внимание за разговори и срещи с клиента и оглед на парцела. Първо уточняваме какви са желанията Ви, след това ги реализираме.

Какво представлява Комплексно инвестиционно проектиране и неговите стъпки:

.Набавяне на необходимата изходна документация за проектиране

  Тези процедури би могло  частично да се застъпят във времето с процеса на проектиране.

Скица на недвижимия имот:

 • Виза за проектиране или влязъл в сила ПУП:

  • издава се от общинската администрация, в срок от 14 работни дни;
  • таксите се определят от общините.


  Необходими документи:

  • заявление по образец;
  • копие от документ за собственост;
  • комбинирана скица;
  • скица от СГКК;
  • мотивирано предложение (ако е необходимо)
  Скицата и визата за проектиране важат за срок от 6 месеца. След това е нужно да се презаверят.

 

Архитектурен идеен проект
При разговорите си с вас заедно ще уточним и предоставим цялостно задание за проектиране на база на вашите изисквания, бюджет и идеи. След което ние осъществяваме проекта на база на това задание.

След това се предлагат на вас архитектурно проектно решение
до окончателното изясняване на всички детайли по Вашата бъдеща сграда.
За да направите промени по проекта е необходимо да бъде променено заданието, с което се предлага нов вариянт на проект.

 С всяка следваща среща Вашият проект ще оживява пред Вас с повече детайли. Този процес отнема нужното време, докато клиентът е окончателно убеден, че получава това, което иска в рамките на направеното задание.

ИМАТЕ ОЩЕ ВЪПРОСИ?

ЕТО ЛИНК И КЪМ ДРУГИТЕ АРХИТЕКТУРНИ СТАТИ

 

Технически проект
След окончателно уточняване на идейния архитектурен проект  се преминава към техническият  етап като проектът се подава на проектантите и по другите специалности за изготвяне на окончателен технически план с всички необходими части спрямо зададената сграда.

Техническо проектиране по части:

 • част Архитектура;
 • част Конструкции;
 • част Електро част ВиК;
 • ;
 • част ОЕЕ (Оценка на Енергийна ефективност) – изготвя се от външни фирми, наши партньори лицензирани по закона за енергийни ефективност;
 • част Геодезия (вертикална планировка);
 • част ЕЕ (енергийна ефективност);
 • част ПБЗ (проект за безопасност и здраве);
 • част ПБ (Пожарна и аварийна безопасност).
 • част Паркоустройство и Благоустройство /Озеленяване/ (в зависимост от местната община);
 • част Технология (за хранителни, производствени, медицински и др. сгради);
 • част ОВК (Отопление, вентилация, климатизация);
 • част газификация;
 • част Пожарогасене;
 • част Пожароизвестяване;
 • част Пътно;
 • част СОТ и др.
 

Инвеститора трябва да предаде Геоложки доклад и Геодезическо заснемане преди уточняване на заданието при проектанта, по този начин ние ще стъпи на реални поручвания и замервания за да продължи нашата работа без проблеми.

Към всеки наш проект по желание на клиента ние изготвяме всички количествени сметки и спесификации, необходими за подготовката на тръжна документация за строителство.

Към всеки наш проект по желание на клиента ние разработваме част архитектура на работна фаза още на този етап с всички необходими детайли по характерни елементи – облицовки, парапети, тераси, стрехи, основи, обшивки, комини и др. за подробно изясняване на всички елементи по сградата.

 

 

YGA- Йорданка Георгиева Архитектс  работим с колектив от проектанти

архитект и инженери с пълна проектантска правоспособност с, които ще изготвят всички необходими архитектурни и инженерни проектни части за  сградата ви в срок.  Също така ще ви консултират и съдействат за всички останали необходими документи до получаване на разрешение за строеж.

Може да ни потърсете ни за предварителна среща, за да научим повече за Вашите намерения и изисквания. Ще проучим възможностите за застрояване на парцела и в рамките на няколко работни дни и ще изготвим подробна оферта.

За нас е важен нашият имидж който сме изградили през годините!
Ако имате въпроси по вашият проект и желаете да работите с нас, свържете се с нас!

ЩЕ БЪДЕМ С ВАС В ПРОЦЕСА НА ПРОЕКТИРАНЕ ОТ НАЧАЛОТО ДО КРАЯ!

ВИНАГИ ТЪРСИМ НАЙ ДОБРОТО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯТ ПАРЦЕЛ!

ИМАТЕ ОЩЕ ВЪПРОСИ? ЕТО ЛИНК И КЪМ ДРУГИТЕ АРХИТЕКТУРНИ СТАТИИ