YGA-BLOG-по въпроси за архитектурата и строителството, нормите за проестиране, избора на архитект, архитектурно бюро.Кой да бъде вашият архитект базирано на интервю от ваша страна със задаване на адекватни въпроси свързани с вашият проект.

ENGLISH

YGA-АРХИТЕКТУРЕН БЛОГ

Архитектурно проектиране
Как се извършва архитектурното проектиране?

Всичко започва с предпроектни проучвания. Инвеститора предоставя цялата документация на архитект. Архитекта я взема разглежда какъв е казуса, типа парцел, видовете застрояване, които са допустими според визата за проектиране и друга документация като ПУП–Подробен Устройствен План.


 Архитекта проверява какви са градоустройствените показатели, като височина на сградата- кота корниз, кота било, плътност на застрояване Кинт и от там пресмята Застроената площ-стъпката на сградата върху терена и Разгънатата застроена площ, която представлява сумарната застроена площ по всички етажи на сградата.

Много хора ме питат дали в РЗП-Разгъната застроена площ влизат ли подпокривните етажи, отговорът е Да, влизат от 2014 година насам поради промяна в Закона за Устройство на Територията.Сутерените и всички подземни нива не влизат в Разгънатата застроена площ, те се явяват като допълнителни площи.

Още в началото при архитектурното проектиране, много незапознати инвеститори пропускат изискването за парко места в новите сгради. Наредбите изискват по 1 паркомясто в подземен паркинг или гараж в рамките на парцела. Точно обаче как ще се разпределят тези коли в рамките на сградата зависи от архитекта и неговата визия за проекта.

В последно време поради това изискване сме принудени да проектираме всички партери в централната градска част на градовете в гаражни клетки. Оказва се че строителите продават най скъпо на квадратен метър именно гаражите, поради големият дефицит в центъровете на големите градове на самостоятелни гаражи. Изобщо паркирането в централната част на градовете се е превърнал в истински проблем, поради съществуващите сини и зелени зони по улиците и поради прекомерно многото автомобили. Някои семейства с 4 члена разполагат с 3 коли. Поради, което проектирането преди 40-50 и повече години паркинги и улици, не са проектирани за такъв обем превозни средства.

 

ИМАТЕ ОЩЕ ВЪПРОСИ?

ЕТО ЛИНК И КЪМ ДРУГИТЕ АРХИТЕКТУРНИ СТАТИ

 

Поради тази причина намирането на достатъчно парко места остава като условие за инвеститора и собствениците в последствие да продадат апартаментите, ателиетата и офисите си.

Съвременният град има много повече изисквания за комфорт и устройство и подобряване на функционалните връзки на градската среда, поради това ние трябва да мислим за развитето на градовете и тяхното обитаване поне в рамките на близките 20-30 години.

Като архитектурно бюро с изградена репутация в страната и чужбина, ще ви предложим интересни решения както по отношение на плана на сградата,

 

 

Изисква се майсторство при определяне на вертикалната планировка, интересно масиране на сградите с което сградата определено ще добие характер, но по такъв начин че проектираните сгради от архитекта да работят в съзвучие с околната среда и предназначението на сградите.

Нека не забравяме все пак, че основният диригент в проектирането е именно архитекта, който трябва да координира всичките други специалности за да постигне осъществяване на собствената си идея и да я реализира на строителната площадка.

 

 

 Архитекта изразходва изключително много време и усилия да координира всичките тези 12-13 специалности, чийто проекти трябва да бъдат в абсолютно съзвучие и съотвествие. В такъв случай архитекта се явява водещ проектант и върху него пада най голямата тежест всичко това да се случи в точна кородинация.

Това постигаме  и ние YGA-Architects с много срещи, телефонни обаждания, посещения на място на обекта, който се строи. Извършваме и авторски надзор на всичките ни обекти в различните краища на страната.

Един архитект трябва да отдаде цялата си същност за да се увери, че това което е проектирано може да се реализира на строителната площадка.
Естеството на нашата работа като архитекти е такова,че ние не сме застраховани от всякакви изненади. Примерно случвало ни се е при осъществяване на нулевият цикъл, при изкопни работи строителя да се натъкне на архиологически ракопки, водопровод, ел кабели с особено значение и какви ли не още изненади, които принуждават архитекта като проектант да потърси друго решение по отношение проекта на сградата.


 Непрекъснато се налагат промени по време на строителство от страна на инвеститора по отношение на разпределения по етажите, обединяване и разделяне на апартаменти, промяна в покривните линии, сутеренните нива и т.н

Архитектурното проектирне и координация е един изключително взаимно свързан процес в който трябва да се съчетаят визията на инвеститора, проектанта и строителя на самата строителна площадка.
Ако имате въпроси по вашият проект и желаете да работите с нас, свържете се с нас!

МОЖЕМ ДА РЕАЛИЗИРАМЕ ВАШАТА ИДЕЯ ЗА ВАШАТА СГРАДАТА!

ЩЕ БЪДЕМ С ВАС В ПРОЦЕСА НА ПРОЕКТИРАНЕ ОТ НАЧАЛОТО ДО КРАЯ!

ВИНАГИ ТЪРСИМ НАЙ ДОБРОТО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯТА ИДЕЯ!

ИМАТЕ ОЩЕ ВЪПРОСИ?СВЪРЖЕТЕ С НАС

ЕТО ЛИНК И КЪМ ДРУГИТЕ АРХИТЕКТУРНИ СТАТИИ