YGA-BLOG-по въпроси за архитектурата и строителството, нормите за проестиране, избора на архитект, архитектурно бюро.Кой да бъде вашият архитект базирано на интервю от ваша страна със задаване на адекватни въпроси свързани с вашият проект

ENGLISH

YGA-АРХИТЕКТУРЕН БЛОГ

Какво е архитектурна концепция и дизайн?

Дизайнът на концепцията предполага идея или набор от идеи, подход за разработка, ръководна концепция и проектно намерение. ... Концептуалният подход поставя интелигентно количеството идеи на развитието на проекта. Жизненоважно е архитектът и клиентът предварително да съгласуват целите и резултатите от процеса на проектиране на концепцията.

Когато се отнася до архитектура; концепция е идея, мисъл или понятие, които формират гръбнака и основата на архитектурния проект и този, който го движи напред.

Тя се превръща в сила и идентичност, която стои зад прогреса на проектите и се консултира постоянно на всеки етап от неговото развитие.
... всеки архитектурен проект трябва да бъде извлечен от концепция

 

.

Архитектурната концепция е смисълът и причината за крайния продукт (завършената сграда или конструкция) и е първата част от процеса на проектиране, който трябва да бъде разработен и реализиран, подобно на това как да се засади семе което да порасте в голямо растение. И точно като растително семе може да произхожда от голям брой източници и да доведе до огромно количество вариации и резултати.

Това е единственият и последователен път, който следва проекта от началото до края и остава толкова важен в началото, колкото и на финала.
Архитектурната концепция може да бъде описана като: идея, представа, мнение, абстракция, философия, вяра, вдъхновение, мисъл, образ, план или хипотез

 

   

ИМАТЕ ОЩЕ ВЪПРОСИ?

ЕТО ЛИНК И КЪМ ДРУГИТЕ АРХИТЕКТУРНИ СТАТИ

 

 От архитектурната концепция произтича първоначалната мисъл, тя е като искрата на живота от която започва да живее всичко. Добрият архитект оглежда всички обстоятелства и се вдъхновява чрез вдъхновението си води екипа и инвеститора напред със своята вдъхновяваща мисъл, която е неповторима и единствена, понеже инвеститорите винаги искат нещо специално. Започва с множество скици, разсъждения. Подход към парцела, кой ще бъде главният вход, как сградата ще бъде възприета от улицата. Какво ще бъде масирането на сградата и как ще са разпределени архитектурните обеми.

 

 
 

В какъв архитектурен стил ще бъде проекта? Каква е общата композиция на сградата, търси ли се някаква симетрия или по скоро нещата вървят към асиметрия?

Много въпроси на които един добър архитект трябва да отговори, но как става това става само единствено чрез опита, чрез сблъскването и решението на множество ситуации и проблеми в които е попаднал архитектът.

От къде идват тези неща ?

Архитектурните концепции трябва да се генерират предимно от три ключови области;
Парцелът и местоположението - климат, ориентация, гледни точки, достъп, контекст, история, използване ... анализ на парцела
• Кратко проектиране - клиентски и строителни изисквания, настаняване и бюджет за строителство
Типология на сградите - Тип и употреба на сградата, но всичко съобразено с възможностите на парцела-градоустройствените показатели и съобразяване с нормативните проектантски изисквания на наредбите и законите.
… Но може да се генерира изцяло или частично чрез изграждане на програма за проектиране и строителство на сградите съобразени  с културата на района, обществената нагласа, възможните строителни технологии.
Казано по-често, примернтоо архитектурно произведение винаги ще бъде добре вкоренено и ще бъде свързано със съответния парцел и контекст и затова анализът на парцела играе огромна роля в създаването и развитието на архитектурната концепция.

 

 
 

Как и какво влияят следните?


Концепциите за дизайн  трябва да повлияят на целия проект и да включват:

Външност и интериор - ориентация, маса, форма, отвори, височина, светлина


Пейзаж- специфични гледки от обекта към планина, море долина, които могат да продадат по добре проекта

Довършителни работи – Какви цветове, стилове, текстури и материали ще подберем за да свържат с общата ни концепция и стил.

Всеки аспект на проекта трябва да се извлича от и да се ръководи от концепция; това може да бъде един общ глобален концептуален подход за целия проект или индивидуални концептуални подходи, прилагани към всяка част от проекта.

Надявам се, че съм била полезна в тези уточнения по отношение на архитектурната концепция и за това колко важна е тя при започване на проекта


Ако имате въпроси по вашият проект и желаете да развием архитектурна концепция за вашият проект,
Молим свържете се с нас!

автор на статията

арх. Георгиева

МОЖЕМ ДА РЕАЛИЗИРАМЕ ВАШАТА ИДЕЯ ЗА ВАШАТА СГРАДАТА!

НЯМА МАЛЪК ПРОЕКТ ЗА НАС!

ВИНАГИ ТЪРСИМ НАЙ ДОБРОТО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯТ ПАРЦЕЛ!

ИМАТЕ ОЩЕ ВЪПРОСИ? ЕТО ЛИНК И КЪМ ДРУГИТЕ НИ АРХИТЕКТУРНИ СТАТИИ