ENGLISH

 

Проектиране на жилищни сгради ,обществени сгради, градоустройство, хотели, ресторанти, казина, индустриални сгради.

Йорданка Георгиева Архитектс специализира
в изработката на архитектуерен и интериорен дизайн на сградите. Проектира Логистични центрове, Складови бази, Шопинг сентрове и молове със световен клас дизайн.

Много от проектите се отличават с ясно разбиране на архитектурните стилове и създаване на особен чар на сградите независимо в какъв стил са те.

Работата е с екип от високо организирани специалисти в различните инж. специалности конструкции, Вик,Ел,озеленяване и т.н които работят съвместно с архитекта още на идейна фаза.
Богат опит с чуждестранни инвеститори, включително и партньорства с мултинационални екипи. международен опит качествено отличава с професионализъм, новаторски идеи и работа в големи мащаби.

Не съществуват малки проекти за нас!

Архитекта и инженерите ще ви предложат най добрата цена и най- доброто качество в проектирането!

За повече информация свържете се с нас на

MOBILE: +359 878 79 30 69

или yordanka2007@abv.bg

YORDANKA2007@ABV.BG

 

Архитектурна Награда

INTERNATIONAL CROWN AWARD

2011

LONDON, UK

ИНТЕРАРХ 2009

арх Манфреди Николети-Италия, арх Браян Спенсър- англия, д-р Кюи Ки-Китай и арх Йорданка Георгиева

 

Архитектурна Награда

"Фасада на Годината"

2015

 

Residence

House Ruse

 

 

Архитектурна номинация

"Сграда на Годината"

2011

арх. Георги Стоилов

арх Виктор Чурилов, Росии

Награди 45 Години САБ"

2010

арх.Димитър Димитров, Юлиан Тахов, арх. Йорданка Георгиева

 

Архитектурна Награда

"Човек на 21 Век"

2008

арх.Петко Йовчев,арх. Йорданка Георгиева

 

Архитектурна Награда

"Архимория"

Бургас

2007

Архитектурно проектиране

Проектирането е процес, който започва с проучване на възможностите за застрояване на даден имот. 
Важно е да имате документ за собственост, скица на iмота и документи от кадастър с границите на имота. Тези основни документи дават яснота с възможностите за строителство и са основание за искане на първия документ даващ право за проектиране а именно „Виза за проектиране”. Към нея предлагаме изготвяне на идейни проекти, архитектурни проекти за къщи и жилищни сгради, включително необходимите  проекти по специалности – Конструкции, Електро инсталации, В и К инсталации, Отопление и вентилация и др.,Енергийна ефективност,  Пожарна безопасност, План за безопасност и здраве, Озеленяване, Геодезия, Геология и др. при необходимост.

  Съдействаме и при одобряване на техническата и технологична документация в община до издаване на разрешение за строеж, СРЗИ, БАБХ, ППО, ВиК и ЧЕЗ, Общинска администрация, НАГ – СО, до издаване на съгласувателни и разрешителни документи като Разрешение за строеж, Удостоверение за въвеждане в експлоатация и др. Освен ново проектиране предлагаме изготвяне и на :

  • Архитектурни проекти за възстановяване на изгубени строителни книжа.

  • Заснемане за узаконяване на незаконни строежи.

  • Архитектурни проекти за преустройства при съдебна делба, разширение на жилища и реконструкция на тавански помещения и преустройства в кабинети и ателиета.

Стандартния пакет, който съдържа техническия проект е комплект от следните части:Архитектура /АС/Строителни конструкции /СК/Водоснабдяване и канализация /ВиК/Електроснабдяване и електрообзавеждане /ЕЛ/План за безопасност и здраве /ПБЗ/Топлотехническа и енергийна ефективност /ТТЕ/, /ЕЕ/Проект за озеленяванеХидроизолационни работиПроект за противопожарна безопасностЗа пълна комплектация на проектите, отговаряща на изискванията на нормативната база са необходими още следните части:


Части „Инженерно-геоложко проучване” и „Геодезическо заснемане” могат да се възложат отделно на други фирми, а могат да се поемат като ангажимент от нашия екип. Необходимо е още да се проектират и връзките с електропроводните, водопроводните, канализационните и другите съоръжения. За целта трябва да се сключат Предварителни договори с експлоатационните дружества (ВиК, енергоразпределителни предприятия и др.). Тези договори са задължителна част от инвестиционния проект

арх Йорданка Георгиева Архитектс напълно подкрепя инициативата на група ГРАД по отношение тяхното желание за промяна в българската архитектура и градска среда. Нъпълно подкрепяме колегите с които споделяме обща визия като арх. Пламен Братков- АЕДЕС Студио, арх. Георги Кътов- IO Архитекти, арх. Димитър Паскалов- арх. студио Архитектоника, арх. Ивайло Петков- 10AM Architecture. Ние сме от поколението архитекти което иска и прави промяната и налага новата модерна архитектура която е третирана като изкуство. Нека да кажем не на грозните социалистически сгради и разберем че детайла на една сграда прави всичко и носи характера на сградата. Строители и инженери в България подкрепете ни! Да за една нова архитектурна и урбанистична визия на градовете в България!